Tomcsányi Erzsébet

és a
Vállalkozásbarát


Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság honlapja


Felnőttképzési nyilvántartási száma: 13-0833-04
Intézményakkreditációs lajstromszáma: AL-2569

Iroda: 1075 Budapest, Wesselényi u. 4. IV. em. 27

Előadások, oktatások helyszíne: 

VOLT KIRÁLYI BÉRPALOTA épülete

1053 Budapest, Ferenciek tere 2. BAL lépcsőház II. em. 11.

Kapukód:  67 KULCS  9416

Telefon/fax (9-17 óráig, utána üzenetrögzítő): +36-1-341-0202, 

Üzenetrögzítő/fax (folyamatosan): +36-1-413-1716

Székhely: 2120 Dunakeszi, Szondi u. 3.

 


Saját tőke hiány megszűnésének esetei és könyvelésük 2020.

Adóváltozások 2020.
 
Szerző:
Tomcsányi ErzsébetSzámviteli változások,
számviteli politika,
számlatükör
2020.


Minden, amit a mikrogazdálkodói beszámolóról tudni kell 2020.

 
Köszöntöm a kedves Látogatót a honlapomon!


Naptári évenként 16 kreditpontot kell gyűjteni a régesztrált mérlegképes könyvelőknek, melyből 8 pontot kötelező számviteli témából megszerezni.
A Vállalkozásbarát Bt. 2003. óta, 17. éve végzi a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzését.

Kreditpont gyűjtés a Vállalkozásbarát Bt-nél:

1. A Vállalkozásbarát Bt. 2019-ben is szervez 2 napos továbbképzést, amellyel teljesíthető az előírt 16 kreditpont.

2. A Főkönyvelők lapja már több, mint 10 éve segíti a könyvelők, főkönyvelők, gazdasági és pénzügyi vezetők folyamatos tájékoztatását aktuális számviteli, adózási kérdésekről.
A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kap 2-2 kreditpontot!

Tomcsányi Erzsébet írásos anyagaiból letölthető részek:
Főkönyvelők lapja Hírlevél 2019. 01. 03..pdf
1. 2019. január 1-jétől 149.000 forint a minimálbér, 195.000 forint a garantált bérminimum;
Munkáltató, munkavállaló és alapbér fogalmainak kiegészítése
2. Kinek kötelező garantált bérminimumot fizetni?
3. Osztalékfizetés adó és járulék terhei 2018-ban és 2019-ben
4. Mennyi lesz a költség 2019. január 1-jétől a nyugdíjas foglalkoztatásnál?
Mennyi lesz a nyugdíjas nettó munkabére?
5. NAV 2018. 12. 28-ai tájékoztatója a saját jogú nyugdíjas munkavállaló társadalombiztosítási
jogállásának változásáról
„Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. számú melléklet 3.2 pont alapján az
érintett személyek biztosítási jogviszonyának megszűnését a munkáltatónak 8 napon belül a
19T1041-es számú adatlapon az állami adó- és vámhatóság felé be kell jelenteni.”
Főkönyvelők lapja 2018. 12. 15. kiemelt részek.pdf
Tartalomjegyzéke:
Figyelemfelhívások, kérdések és válaszok ........................................................................ 3. oldal
Mennyi adót kell fizetni 2019-ben az osztalék kifizetésekor? ............................................3. oldal
Mennyi költség fog felmerülni 2019. január 1-jétől a nyugdíjast foglalkoztatónál?
Mennyi lesz a nyugdíjas nettó munkabére? ...................................................................... 5. oldal
2019. január 1-jétől 12.000.000 Ft az alanyi adómentesség választásának határértéke ...... 5. oldal
Bérbevett személygépkocsi levonható áfája 2019. január 1-jétől ....................................... 5. oldal
Értékesített új lakóingatlanok 5 %-os és 27 %-os áfája 2020. január 1-jétől ..................... 5. oldal
Lényeges változás az innovációs járulék fizetési kötelezettségnél 2019. január 1-jétől ....... 6. oldal
KIVA és KATA adóalanyokat érintő, 2018. november 23-án kihírdetett törvénymódosítás 6. oldal
Üzletággal kapcsolatos változások a számviteli törvényben ............................................... 7. oldal
Gazdasági társaságba apportként bevitt vagyoni értékű jogok könyvelése 2019-ben ......... 8. oldal
Példa forgóeszközök közötti, engedményezett követelés könyvelésére 2019-ben ................. 9. oldal
Forgóeszközök között kimutatott vásárolt követelés hozamának könyvelése 2019-ben..... 10. oldal
Az adó- és járulékszabályozás 2018-2019. évi változásai .................................................. 11. oldal
Személyi jövedelemadó .....................................................................................................11. oldal
Járulékszabályozás .......................................................................................................... 22. oldal
Nyugdíjas foglalkoztatása .................................................................................................22. oldal
Új törvény a szociális hozzájárulási adóról ........................................................................24. oldal
Társasági adó ....................................................................................................................30. oldal
Adózás rendje .................................................................................................................. 38. oldal
Adóigazgatási rendtartás .................................................................................................. 41. oldal
Adóhatósági végrehajtás ................................................................................................... 42. oldal
Pótolható az adókötelessé tétel, mikrogazdálkodói beszámoló változása 2018. (letöltés)
Leltárfelvételi kötelezettség (letöltés)
A mikrogazdálkodói számlatükör 2016.01.01-től
Devizaalapú pénzügyi lízing (letöltés)

Pénzügyi lízingszerződés felbontásának számviteli feladatai (letöltés)     

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása (letöltés)