Tomcsányi Erzsébet

és a
Vállalkozásbarát


Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság honlapja


Felnőttképzési nyilvántartási száma: 13-0833-04
Intézményakkreditációs lajstromszáma: AL-2569

Iroda: 1075 Budapest, Wesselényi u. 4. IV. em. 27

Előadások, oktatások helyszíne: 

VOLT KIRÁLYI BÉRPALOTA épülete

1053 Budapest, Ferenciek tere 2. BAL lépcsőház II. em. 11.

Kapukód:  67 KULCS  9416

Telefon/fax (9-17 óráig, utána üzenetrögzítő): +36-1-341-0202, 

Üzenetrögzítő/fax (folyamatosan): +36-1-413-1716

Székhely: 2120 Dunakeszi, Szondi u. 3.

 


Saját tőke hiány megszűnésének esetei és könyvelésük 2020.
Szerző:
Tomcsányi ErzsébetSzámviteli változások,
számviteli politika,
számlatükör 2020.


Minden, amit a mikrogazdálkodói beszámolóról tudni kell 2020.

 
Köszöntöm a kedves Látogatót a honlapomon!


Naptári évenként 16 kreditpontot kell gyűjteni a régesztrált mérlegképes könyvelőknek, melyből 8 pontot kötelező számviteli témából megszerezni.
A Vállalkozásbarát Bt. 2003. óta, 17. éve végzi a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzését.

Kreditpont gyűjtés a Vállalkozásbarát Bt-nél:

1. A Vállalkozásbarát Bt. 2020-ban is szervez 2 napos továbbképzést, amellyel teljesíthető az előírt 16 kreditpont.

2. A Főkönyvelők lapja már több, mint 10 éve segíti a könyvelők, főkönyvelők, gazdasági és pénzügyi vezetők folyamatos tájékoztatását aktuális számviteli, adózási kérdésekről.
A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kap 2-2 kreditpontot!

Tomcsányi Erzsébet írásos anyagaiból letölthető részek:


Kiemelések a Főkönyvelők lapjának 2020/5-6. dupla E számából
Megvásárolható számviteli és adózási szaklap

Tartalomjegyzék:


Figyelemfelhívások, kérdések és válaszok
2020. július 8-ától újabb mentességek az öröklési illeték és az ajándékozási illeték alól
A Magyar Közlönykiadó jogszabálytárának ingyenes használata
Az EVA adóbevallás is halasztható 2020. szeptember 30-áig?
Könyvvizsgálat lejárt megbízás, szerződés esetén
A nem megfelelő fejlesztési tartalék képzésnek, felhasználásnak
és a hibás társasági adóalap megállapításnak nagy az adókockázata
Beruházást ösztönző fejlesztési tartalék képzés 2020-ban és 2019-ben is visszamenőlegesen
2020. június 10-én hatályba lépett a 2020. évi XLVI. törvény
Miről szól a beruházást ösztönző módosítás?
Gyakran előforduló hiba a fejlesztési tartalékkal
kapcsolatos társasági adóalap megállapításnál
Beruházások ellenőrzése
Mit kell érteni beruházás alatt a számviteli törvényben
és a társasági adóról szóló törvényben
Tárgyi eszköz bekerülési értéke, üzembe helyezés dokumentálása
Példa beruházást hitellel, kölcsönnel is finanszírozott eszköz bekerülési értékére
Mire nem lehet felhasználni a fejlesztési tartalékot?
Előfordulhat, hogy a fejlesztési tartalék felhasználásának az ideje rövidebb, mint 4 naptári év?
Fejlesztési tartalék képzés a mikrogazdálkodói beszámolót készítőknél
Változások a társadalombiztosítási szabályokban
Lényeges változás nyugdíjas tag nettó tagi jövedelménél 2020. július 1-jétől
Társas vállalkozó fogalma az új Tbj. törvényben
Lényeges változás a 2020. július 1-jétől bevezetett járulékfizetési alsó határnál
a 2020. július 3-án elfogadott törvény rendelkezései alapján
Változások 2020. július 1-jétől az általános forgalmi adóban
2020. július 1-jétől a számla kiállítás időpontja
Az adószám feltüntetése
Számlaadat-szolgáltatási kötelezettség
NAV tájékoztató 2020. 06. 17. Szeptember végéig tart a szankciómentes időszak
2020. 06. 18–ától hatályba lépett a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő
átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény   
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok   
Az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések   
Társasági adó bevallási és - fizetési kötelezettség, adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettség 2020. szeptember 30-áig
KIVA
Energiaellátók jövedelemadója
Helyi iparűzési adó
Innovációs járulék
Társasági adóelőleg, kisvállalati adóelőleg, energiaellátók jövedelemadója
adóelőleg, innovációs járulékelőleg
Egyes ágazatokat megillető adó- és járulékkedvezmények átmeneti szabályai
A turisztikai ágazattal összefüggő adókönnyítő szabályok
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Idegenforgalmi adó
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény eltérő alkalmazásával összefüggő átmeneti szabályok
A munkahelyi gyermekfelügyelet kapcsán érvényesíthető adó és járulékkedvezmények 2020. április, május és június hónapra
A Széchenyi Pihenő Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg emelése és mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól
A munkáltatót terhelő egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség
A beszámolási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos átmeneti szabályok
Az adóigazgatási szabályok átmeneti alkalmazása
Méltányos eljárás, megbízható adózói minősítés
Legfeljebb ötmillió forint adóra fizetési halasztás, pótlékmentes részletfizetés
Adótartozás legfeljebb húsz százalékkal, ötmillió forintot meg nem haladó összegben való mérséklése
Fizetési kedvezmény iránti kérelem
Méltányos eljárások
Mentesülés a kockázati biztosíték nyújtása alól
Útszakasz-mentesítés iránti kérelem
Pénztárgép éves felülvizsgálata
Élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata éves felülvizsgálata
Általános forgalmi adófizetésre kötelezett önkormányzatra vonatkozó rendelkezések
Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárások
Egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatásának biztosítása
Munka törvénykönyv eltérő alkalmazásával összefüggő átmeneti szabályok
Rehabilitációs ellátás megszűnésének meghosszabbítása 2020. szeptember 1-jétől
Bérleti szerződésekre vonatkozó átmeneti szabályok
Kiemelések a jogi személyekre vonatkozó átmeneti szabályokból
Jogi személy döntéshozó szervének ülés megtartása
Feladat a veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetés által hozott határozatokkal kapcsolatosan
Vezető tisztségviselő vagy testületi tag és a könyvvizsgáló veszélyhelyzet ideje alatt
és azt követően megszűnt megbízatása miatti intézkedések
Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
Nyilvánosan működő részvénytársaságra vonatkozó rendelkezések
A társasházakra vonatkozó átmeneti szabályok
Kereskedelmi tárgyú átmeneti szabályok
Egyes törvényeket módosító rendelkezések
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény módosítása


Kiemelések a Főkönyvelők lapjának 2020/4. számából
Megrendelhető számviteli és adózási szaklap
Tartalomjegyzék:
Figyelemfelhívások, kérdések és válaszok
Gyermekek napközbeni felügyelete
Figyelemfelhívás a 2020. áprilisi bérszámfejtéshez, a SZÉP Kártyára utalt összegek
adómentességével és bevallásával kapcsolatosan
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság fennállása fizetés nélküli szabadságon lévőknél 
Fontos változás a fejlesztési tartalék képzésénél visszamenőlegesen is a 2019-es évre 
2020. június 23-ától 2.336 forint/óra a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj legkisebb mértéke
Szociális szövetkezet értékesítési lehetőségeinek kiterjesztése a helyi termelői piacon 
A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet 
Bölcsődei, óvodai ügyeletet ellátó foglalkoztatott alapbére, illetménye 
Munkahelyi gyermekfelügyelet végzésének személyi feltételei 
Munkahelyi gyermekfelügyeletet végzők adókedvezménye 2020. április, május és június hónapokban
Munkahelyi gyermekfelügyeletet végzők jövedelménél kifizetői adómentesség 
Példa a 2020. április 29-én hatályba lépő változtatásokat is tartalmazó csökkentett
munkaidős foglalkoztatás támogatásáról 
2020. április 29-én hatályba lépő módosításokat is tartalmazó 105/2020.(IV.10.) Korm. rendelet 
Fogalmak a kormányrendeletben
Munkavállaló részére nyújtott támogatás a munkavállaló és a munkaadó együttes kérelmére
A támogatás időtartama, mértéke, maximuma, folyósítása 
Munkavállalónak, munkaadónak vállalnia kell 
Támogatás benyújtásának feltételei 
Támogatás benyújtása a munkaadó és munkavállaló együttes kérelmére 
Munkaszerződés módosítása a támogatás időtartamára 
A támogatás forrása  oldal
A támogatás megszűnése 
A munkaadónak a kérelem benyújtásával vállalnia kell 
NFSZ Hirdetmény a gazdaságvédelmi akcióterv keretében a veszélyhelyzet idején történő
csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatás feltételeiről 
Kérelem csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásához (NFSZ) 
140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírusjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről
Társasági adó és társasági adóelőleg bevallási és fizetési kötelezettsége halasztható 2020. szeptember 30-ig
KIVA és KIVA adóelőleg bevallási és fizetési kötelezettsége halasztható 2020. szeptember 30-ig
Energiaellátók jövedelemadója és adóelőlegének bevallási és
fizetési kötelezettsége halasztható 2020. szeptember 30-ig 
Helyi iparűzési adó bevallási és fizetési kötelezettsége halasztható 2020. szeptember 30-ig 
Innovációs járulék bevallási és fizetési kötelezettsége halasztható 2020.szeptember 30-áig 
Beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés, 2020. szeptember 30-áig meghosszabbodnak a beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, benyújtási határidők
A Széchenyi Pihenő Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg emelése és mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól 
Költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete 
Az idegenforgalmi adó felfüggesztése és az azzal összefüggő költségvetési rendelkezések 
Megbízható adózói minősítés nem szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt 
5 millió forint összegű adóra, 6 havi pótlékmentes fizetési halasztás
vagy 12 havi pótlékmentes részletfizetés kérhető 
Adótartozásnak 20 százalékkal,5 millió forintot meg nem haladó összegben való mérséklése
Méltányos eljárás a veszélyhelyzet ideje alatt
és az azt követő 30 napon belül esedékes adókötelezettség megsértésénél 
Méltányos eljárás a veszélyhelyzet ideje alatt
és az azt követő 30 napon belül esedékes adótartozásnál 
Mentesülés a kockázati biztosíték nyújtása alól 
Pénztárgépek felülvizsgálatát a veszélyhelyzet megszűnését követő 120 napon belül kell elvégeztetni
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság fennállása fizetés nélküli szabadságon lévőknél
A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentése 
2020. július 1-jétől az ekhoalap összege után 15,5 százalék ekhót kell fizetni 
Főállású KATÁS biztosítotti jogviszonyában az ellátások alapja havi 102.000 forintra,
magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 170.000 forintra emelkedik 2020. július 1-jétől
A KIVA adó mértéke az adó alapjának 11 százaléka 
Szocho adó mértéke az adóalap 15,5 százaléka 2020. július 1-jétől 
Főkönyvelők lapja Hírlevél 2019. 01. 03..pdf
1. 2019. január 1-jétől 149.000 forint a minimálbér, 195.000 forint a garantált bérminimum;
Munkáltató, munkavállaló és alapbér fogalmainak kiegészítése
2. Kinek kötelező garantált bérminimumot fizetni?
3. Osztalékfizetés adó és járulék terhei 2018-ban és 2019-ben
4. Mennyi lesz a költség 2019. január 1-jétől a nyugdíjas foglalkoztatásnál?
Mennyi lesz a nyugdíjas nettó munkabére?
5. NAV 2018. 12. 28-ai tájékoztatója a saját jogú nyugdíjas munkavállaló társadalombiztosítási
jogállásának változásáról
„Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. számú melléklet 3.2 pont alapján az
érintett személyek biztosítási jogviszonyának megszűnését a munkáltatónak 8 napon belül a
19T1041-es számú adatlapon az állami adó- és vámhatóság felé be kell jelenteni.”
Főkönyvelők lapja 2018. 12. 15. kiemelt részek.pdf
Tartalomjegyzéke:
Figyelemfelhívások, kérdések és válaszok ........................................................................ 3. oldal
Mennyi adót kell fizetni 2019-ben az osztalék kifizetésekor? ............................................3. oldal
Mennyi költség fog felmerülni 2019. január 1-jétől a nyugdíjast foglalkoztatónál?
Mennyi lesz a nyugdíjas nettó munkabére? ...................................................................... 5. oldal
2019. január 1-jétől 12.000.000 Ft az alanyi adómentesség választásának határértéke ...... 5. oldal
Bérbevett személygépkocsi levonható áfája 2019. január 1-jétől ....................................... 5. oldal
Értékesített új lakóingatlanok 5 %-os és 27 %-os áfája 2020. január 1-jétől ..................... 5. oldal
Lényeges változás az innovációs járulék fizetési kötelezettségnél 2019. január 1-jétől ....... 6. oldal
KIVA és KATA adóalanyokat érintő, 2018. november 23-án kihírdetett törvénymódosítás 6. oldal
Üzletággal kapcsolatos változások a számviteli törvényben ............................................... 7. oldal
Gazdasági társaságba apportként bevitt vagyoni értékű jogok könyvelése 2019-ben ......... 8. oldal
Példa forgóeszközök közötti, engedményezett követelés könyvelésére 2019-ben ................. 9. oldal
Forgóeszközök között kimutatott vásárolt követelés hozamának könyvelése 2019-ben..... 10. oldal
Az adó- és járulékszabályozás 2018-2019. évi változásai .................................................. 11. oldal
Személyi jövedelemadó .....................................................................................................11. oldal
Járulékszabályozás .......................................................................................................... 22. oldal
Nyugdíjas foglalkoztatása .................................................................................................22. oldal
Új törvény a szociális hozzájárulási adóról ........................................................................24. oldal
Társasági adó ....................................................................................................................30. oldal
Adózás rendje .................................................................................................................. 38. oldal
Adóigazgatási rendtartás .................................................................................................. 41. oldal
Adóhatósági végrehajtás ................................................................................................... 42. oldal
Pótolható az adókötelessé tétel, mikrogazdálkodói beszámoló változása 2018. (letöltés)
Leltárfelvételi kötelezettség (letöltés)
A mikrogazdálkodói számlatükör 2016.01.01-től
Devizaalapú pénzügyi lízing (letöltés)

Pénzügyi lízingszerződés felbontásának számviteli feladatai (letöltés)     

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása (letöltés)