Tomcsányi Erzsébet

és a
Vállalkozásbarát


Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság honlapja


Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2021/000846
PM akkreditációs sorszám: 49/2009.

Iroda: 1075 Budapest, Wesselényi u. 4. IV. em. 27

Előadások, oktatások helyszíne: 

VOLT KIRÁLYI BÉRPALOTA épülete

1053 Budapest, Ferenciek tere 2. BAL lépcsőház II. em. 11.

Kapucsengő  67 

Telefon/fax (9-17 óráig, utána üzenetrögzítő): +36-1-341-0202, 

Üzenetrögzítő/fax (folyamatosan): +36-1-413-1716

Székhely: 2120 Dunakeszi, Szondi u. 3.

 

Tomcsányi Erzsébet
2021 évi kiadványai:

Saját tőke hiány 2021.

Mikrogazdálkodói beszámoló 2021.

KATA - KIVA
2021.


Számviteli változások,
számviteli politika,
számlatükör 2021.
Új időpontok!

 
Köszöntöm a kedves Látogatót a honlapomon!


Naptári évenként 16 kreditpontot kell gyűjteni a régesztrált mérlegképes könyvelőknek, melyből 8 pontot kötelező számviteli témából megszerezni.
A Vállalkozásbarát Bt. 2003. óta, 19. éve végzi a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzését.

Kreditpont gyűjtés a Vállalkozásbarát Bt-nél:

1. A Vállalkozásbarát Bt. 2021. július-augusztus hónapban folytatja a 2 napos továbbképzést, amellyel teljesíthető
az előírt 16 kreditpont.

2. A Főkönyvelők lapja már több, mint 15 éve segíti a könyvelők, főkönyvelők, gazdasági és pénzügyi vezetők folyamatos tájékoztatását aktuális számviteli, adózási kérdésekről.
A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kap 2-2 kreditpontot!

Tomcsányi Erzsébet írásos anyagaiból letölthető részek:


Részlet a Főkönyvelők lapjának 2021.  1-4. számaiból
2021/3-4. E-szám
Tartalomjegyzék:
Tájékoztató a Főkönyvelők lapjáról, előfizetéséről ............................................ 4. oldal
Tájékoztató Tomcsányi Erzsébet 2021-es változásokról szóló kiadványairól .... 5. oldal
Figyelemfelhívások, kérdések és válaszok ......................................................... 6. oldal
Az iparűzési adó bevallásai kizárólag az állami adóhatósághoz teljesíthetőek ... 6. oldal
Nyereséget hozó veszteséges üzletág értékesítése 2021-ben .............................. 6. oldal
2021. március 28-ától ismét változott a veszélyhelyzet ideje alatt
egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 7. oldal
Mikor kell a könyvvizsgálónak a könyvvizsgálói jelentésében
a kiegészítő mellékletet kiegészítenie? ................................................................ 7. oldal
2021. április 11-étől hatályos rendelkezések
a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásával kapcsolatosan................................ 8. oldal
2021. április 25-étől hatályos rendelkezés
a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásáról........................................................ 8. oldal
Minimális vagyonvédelmi szolgáltatási
rezsióradíj legkisebb mértéke 2.474 forint/óra..................................................... 8. oldal
Minden esetben elegendő 3 évente a tételes leltárfelvétel? ................................ 8. oldal
A szabadság kiadásának veszélyhelyzeti szabályairól ......................................... 9. oldal
A munkaerő-kölcsönzés egészségügyi szolgáltatókra irányadó veszélyhelyzeti
szabályairól szóló 91/2021. (II. 27.) Korm. rendelet ........................................... 9. oldal
Általános iskolás tanuló online oktatásának segítése 2021. március 7-étől........ 10. oldal
Szomorú történet kis értékű tárgyi eszközökről ................................................. 10. oldal
Meddig kell megőrizni egy volt munkavállaló bér és munkaügyi iratait?........... 11. oldal
Számviteli törvény megőrzési időre vonatkozó szabályai .................................. 11. oldal
Nyugdíjtörvény szerinti megőrzési idő ............................................................... 11. oldal
Van-e letétbe helyezési kötelezettsége a külföldi székhelyű vállalkozás
magyarországi fióktelepének?............................................................................. 11. oldal
Könyvvezetés és beszámoló készítés pénznemének megváltoztatása .................12. oldal
2020. üzleti év éves (egyszerűsített éves) beszámoló készítésének kiemelt kérdései 13. o
Ingyen nyújtott szolgáltatások elfeledett könyvelése ......................................... 13. oldal
Nem számlázott szállítás könyvelése .................................................................. 15. oldal
Példák nem számlázott szállítással kapcsolatos könyvelésekre .......................... 15. oldal
Nem számlázott szállításokra vonatkozó rendelkezések a beruházásoknál ........ 17. oldal
A költségek ellentételezésére kapott, igényelt (járó) támogatás könyvelése ...... 18. oldal
Példa vissza nem fizetendő, költségek,
ráfordítások ellentételezésére kapott (járó) támogatások könyvelésére ............. 18. oldal
Visszafizetési kötelezettség nélkül, költségek, ráfordítások ellentételezésére
kapott (járó) támogatás könyvelése 2020-ban .................................................... 19. oldal
Visszafizetési kötelezettség nélkül, költségek, ráfordítások ellentételezésére
kapott (járó) támogatás elszámolása, könyvelése a 2021-es üzleti évben ........... 20. oldal
Beszámoló összeállításánál az évközi hibák javításának ellenőrzése .................. 20. oldal
Nem jelentős összegű hiba javítása ...................................................................... 20. oldal
Jelentős összegű hiba javítása .............................................................................. 20. oldal
Példa hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő, (előjeltől független)
abszolút értékének együttes összegének és arányának a megállapítására ........... 21. oldal
Behajthatatlan követelés, értékvesztés ................................................................ 22. oldal
Példa behajthatatlan követelés könyvelésére felszámoló írásbeli értesítése alapján 22. o.
Devizában fennálló és devizaalapú követelések értékelése ................................ 22. oldal
A beszámolóhoz kapcsolódó időpontok............................................................... 23. oldal
Mérleg fordulónapja és a mérlegkészítési időpont közötti
események hatása a beszámolóra ....................................................................... 23. oldal
Teljesség alapelve a számviteli törvényben ........................................................ 23. oldal
Mérlegkészítés időpontja .................................................................................... 23. oldal
Mérlegkészítés időpontjának megváltoztatása ................................................... 23. oldal
Diszkont értékpapírok hozamának év végi aktív időbeli elhatárolása................ 23. oldal
Osztalékkal és osztalékelőleggel kapcsolatos kérdések ..................................... 24. oldal
Osztalékfizetési korlát a számviteli törvényben ................................................. 24. oldal
Az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó
határozatot letétbe kell helyezni ......................................................................... 24. oldal
Tag javára történő kifizetések a Ptk.-ban ........................................................... 25. oldal
Osztalékelőleg kérdései ...................................................................................... 25. oldal
Javul az eredmény a hitel, a kölcsön felvétel költségeinek elhatárolásával ....... 25. oldal
Példa kölcsön felvétel költségeinek elhatárolására ............................................ 26. oldal
Javul az eredmény a kísérleti fejlesztés és az alapítás, átszervezés
költségeinek aktiválásával is .............................................................................. 26. oldal
Javul az eredmény az ellentételezés nélkül átvállalt tartozás miatti
egyéb ráfordítás aktív időbeli elhatárolása miatt is ............................................ 27. oldal
Bónusz könyvelése egyéb követelésként vagy kötelezettségként ...................... 28. oldal
Beruházási hitellel, kölcsönnel is finanszírozott eszköz bekerülési értéke ......... 28. oldal
Értékhelyesbítések ellenőrzése év végén ........................................................... 30. oldal
Rendelkezésre bocsátott tárgyi eszközök a vállalkozás eszközei között ............ 30. oldal
Tárgyi eszközök besorolása ................................................................................ 31. oldal
Üzembe helyezés időpontja a rendeltetésszerű hasznosítás kezdő napja ........... 31. oldal
Saját előállítású tárgyi eszköz bekerülési (előállítási) értéke ............................. 31. oldal
Jelentős összegű maradványérték ...................................................................... 31. oldal
Tárgyi eszközök átsorolása az anyagok közé ..................................................... 31. oldal
Példa tárgyi eszközök átsorolására a forgóeszközök közé.................................. 32. oldal
2021/2. E-szám
Tartalomjegyzék:
Tájékoztató a Főkönyvelők lapjáról, előfizetéséről....................................................3. oldal
Tájékoztató Tomcsányi Erzsébet változásokról szóló 2021-es kiadványairól...........4. oldal
Figyelemfelhívások, kérdések és válaszok.................................................................5. oldal
Általános forgalmi adóról szóló törvény változása
2021. április 1-jétől a munkaerő-kölcsönzés fordított adózásával
kapcsolatosan, 1/2021.(III. 2.) PM határozat.............................................................5. oldal
EHO kötelezettséggel kapcsolatos főkönyvi számlák hiánya
a mikrogazdálkodók számlatükrében.........................................................................6. oldal
Hogyan lehet megoldani a könyvelést úgy, hogy a mikrogazdálkodói számlatükör
használatánál ne kelljen a számlarendet összeállítani?..............................................6. oldal
Milyen probléma merülhet fel a fejlesztési tartalékkal kapcsolatosan,
ha a KIVA választásakor még nem lett felhasználva?................................................6. oldal
Fejlesztési tartalék miatti teendő a KIVA adóalanyiság választásakor.......................6. oldal
Példa fejlesztési tartalékkal kapcsolatosan KIVA adóalanyoknál..............................7. oldal
Milyen probléma merülhet fel a Kkv. társasági adó és társasági adóalap
kedvezménnyel kapcsolatosan a KIVA választásakor?..............................................7. oldal
Kis- és középvállalkozások (Kkv.) társasági adóalap kedvezménye miatti teendő
a KIVA adóalanyiság választásakor...........................................................................7. oldal
Példa Kkv. társasági adóalap kedvezménnyel kapcsolatosan KIVA adóalanyoknál.7. oldal
Kis- és középvállalkozások (Kkv.) társasági adókedvezménye miatti teendő
a KIVA adóalanyiság választásakor...........................................................................7. oldal
Példa Kkv. társasági adókedvezménnyel kapcsolatosan KIVA adóalanyoknál.........7. oldal
KIVA adóalany bevallásában az adóalap nem éri el
a személyi jellegű kifizetések összegét.......................................................................8. oldal
Három példa a KIVA Kft. KIVA alapjának a megállapítására..................................8. oldal
Minden, amit a 40 százalékos mértékű adóról tudni érdemes..................................12. oldal
Kifizető könyvelése..................................................................................................12. oldal
40 százalékos mértékű adófizetési kötelezettség......................................................12. oldal
A 40 százalékos mértékű adót a kisadózó vállalkozás vagy a kifizető fizeti............12. oldal
Kifizető fizeti a 40 százalékos mértékű adót
kapcsolt vállalkozási viszony esetén, 1. Példa.........................................................13. oldal
Kisadózó fizeti a 40 százalékos mértékű adót a kapcsolt vállalkozási viszonyban
lévő külföldi kifizetőtől kapott bevétel után, 2. Példa.............................................13. oldal
Kifizető fizeti a 40 százalékos mértékű adót az ugyanazon kisadózó vállalkozásnak
3 millió forintot meghaladó összegű juttatása után, 3. Példa...................................14. oldal
Kisadózó fizeti a 40 százalékos mértékű adót az ugyanazon
külföldi kifizetőtől kapott  3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után.........14. oldal
4. Példa....................................................................................................................15. oldal
5. Példa a 12 millió forint értékhatár számításánál
figyelmen kívül hagyandó és figyelembe veendő tételekkel kapcsolatosan............15. oldal
6. Példa költségvetési szervtől kapott katás bevételről...........................................16. oldal
7. Példa 2021-ben kiegyenlített,
2020-ban kapcsolt vállalkozásnak számlázott katás bevételről...............................16. oldal
2021. március 7-étől változott a veszélyhelyzet ideje alatt
egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet.17. oldal
2021. március 7-étől hatályos 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet kiemelt részei,
Adófizetési kedvezmény..........................................................................................17. oldal
A mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás
2021. március hónapra mentesül a tételes adó megfizetése alól..............................18. oldal
Adókedvezményekre jogosító főtevékenységek......................................................18. oldal
Adófizetési kedvezmény alcímben foglalt kedvezmények igénybevételének feltételei.20.o
Szálláshely-szolgáltatással összefüggő rendelkezések.............................................20. oldal
Bértámogatás igénybevétele....................................................................................21. oldal
KATA adózással kapcsolatos kiemelt bevallási nyomtatványok
 (nyomtatvány részek).............................................................................................22. oldal
Kifizető által fizetendő 40 százalékos adó bevallása a 2108-as adó és járulékbevallásban,
a 2108A-01-04-es lapon..........................................................................................23. oldal
21KATA-KULF Bevallás a külföldi kifizetőtől szerzett bevételeket terhelő
40 százalékos mértékű adóról..................................................................................23. oldal
21KATA-02 Adatszolgáltatás más adóalanytól a naptári évben
megszerzett bevételről.............................................................................................24. oldal
2021/1. E-szám
Tartalomjegyzék
Tájékoztató Főkönyvelők lapjának előfizetéséről.................................................. 3. oldal
Tájékoztató Tomcsányi Erzsébet 2021-es kiadványairól....................................... 4. oldal
Figyelemfelhívások, kérdések és válaszok............................................................. 5. oldal
KATA adóalanyok tájékoztatási kötelezettsége 2021. január 1-jétől.................... 5. oldal
2021. március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni a gépjárműadót............... 5. oldal
Elengedett osztalék csökkentő tétele a társasági adóalap megállapításánál.......... 5. oldal
Használatba vételi engedély nélkül aktiválható-e az ingatlan?.............................. 5. oldal
Katás adóalany Bt. visszatérése a társasági adó és a számviteli törvény hatálya alá, példa nyitó mérleg összeállítására ................................................................................... 6. oldal
Kiemelt feladatok a Katás Bt. visszatérésnél......................................................... 6. oldal
Példa nyitó mérleg összeállítására.......................................................................... 8. oldal
2021-ben a HIPA mértéke maximum 1 százalék a mikro-,
kis- és középvállalkozásoknál ............................................................................. 10. oldal
Számviteli változások 2021. II. rész..................................................................... 12. oldal
2021. január 1-jétől változott a mikrogazdálkodói beszámolóról
szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet........................................................... 12. oldal
Befejezetlen szolgáltatás könyvelése mikrogazdálkodónál.................................. 12. oldal
Befejezetlen szolgáltatás könyvelése 2021-ben................................................... 12. oldal
Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény változásai 2020. november 27-étől
és 2021. január 1-jétől ......................................................................................... 13. oldal
2020. november 27-étől hatályba lépett rendelkezések....................................... 13. oldal
Jóváhagyott osztalék elengedésének megváltozott könyvelése
2020. november 27-étől ...................................................................................... 13. oldal
Tőketartalék változásának megváltozott könyvelési időpontja............................ 13. oldal
Saját tőke hiányának a megelőzésére ázsiós tőkeemelés Kft. alapításkor........ ....14. oldal
Példa jegyzett tőke felemelésére ázsióval............................................................ 14. oldal
Valós értéken történő értékelés............................................................................ 14. oldal
Részesedésekből származó bevétel, árfolyamnyereség az átalakuló, egyesülő,
szétváló gazdasági társaság tulajdonosánál az átalakulás napját követő nappal..15. oldal
Részesedésekből származó bevétel, árfolyamnyereség beolvadás esetén az átvevő
gazdasági társaságon kívüli tulajdonosnál az átalakulás napját követő nappal...15. oldal
Részesedésekből származó ráfordítás, árfolyamveszteség az átalakuló, egyesülő,
szétváló gazdasági társaság tulajdonosánál az átalakulás napját követő nappal.. 15. oldal
Részesedésekből származó ráfordítás, árfolyamveszteség beolvadás esetén az átvevő
gazdasági társaságon kívüli tulajdonosnál az átalakulás napját követő nappal... 15. oldal
Lekötött tartalék az átalakulással létrejövő vagyonmérleg-tervezetében........... 15. oldal
Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény változásai 2021. január 1-jétől ........... 16. oldal
Lényeges változás az egyéb bevételeknél és az egyéb ráfordításoknál az értékesített immateriális jószágnál és tárgyi eszköznél ......................................................... 16. oldal
Példa: Kft. alapítása ázsiós tőkével, osztalékfizetés tárgyi eszközzel,
tulajdoni arányoktól eltérő osztalékfizetés, osztalék elengedése........................ 17. oldal
Saját tőkével kapcsolatos kiemelt rendelkezések a számviteli törvényből......... 17. oldal
Osztalék fizetés pénzzel és egyéb eszközzel,
a tulajdoni hányadoktól eltérő arányban..
............................................................19. oldal
Lényeges változások a követelések értékesítésénél, engedményezésénél.......... 22. oldal
Létszám fogalom pontosítások............................................................................ 22. oldal
2021. február 1-jén lépett hatályba a 167.400 forintos minimálbér és a
219.000 forintos garantált bérminimum.............................................................. 23. oldal
A minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról .......................... 24. oldal
2021. február 1-jétől lépett hatályba a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok
felülvizsgálatáról szóló 21/2021. (I. 28.) Korm. rendelet ................................... 24. oldal
2021. január 29-én lépett hatályba a veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető
szakképzésihozzájárulás-fizetési kedvezményről szóló 22/2021. (I. 28.) Korm. rendelet 
21Kiemelések a Főkönyvelők lapjának 2020/5-6. dupla E számából
Megvásárolható számviteli és adózási szaklap
Kiemelések a Főkönyvelők lapjának 2020/4. számából
Megrendelhető számviteli és adózási szaklap
Leltárfelvételi kötelezettség (letöltés)
A mikrogazdálkodói számlatükör 2016.01.01-től
Devizaalapú pénzügyi lízing (letöltés)

Pénzügyi lízingszerződés felbontásának számviteli feladatai (letöltés)     

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása (letöltés)